Architectenweb Podcast

Gesprek met Steven Delva over het radicaal vergroenen van onze stedelijke omgeving

May 20, 2021 Architectenweb Episode 25
Gesprek met Steven Delva over het radicaal vergroenen van onze stedelijke omgeving
Architectenweb Podcast
More Info
Architectenweb Podcast
Gesprek met Steven Delva over het radicaal vergroenen van onze stedelijke omgeving
May 20, 2021 Episode 25
Architectenweb

Bij de realisatie van groen-blauwe structuren in stedelijke omgevingen in Nederland en België zet Delva Landscape in op het creëren van win-win-situaties. Een voorbeeld hiervan is het landschapspark dat het bureau voor het binnenwater van Strandeiland op IJburg heeft ontworpen. Dit landschap zuivert het grijs water uit de wijk, maar vormt tegelijkertijd een geweldige plek voor zowel planten en dieren als voor omwonenden.

Het creëren van win-win-situaties rond de realisatie van groen-blauwe structuren ontstond bij Delva Landscape bij een van de eerste projecten waaraan het werkte: De Ceuvel. In dit project in Amsterdam Noord creëerde het bureau een landschap dat in tien jaar de vervuilde grond zuivert en tijdens dat proces een prachtige plek biedt voor mens en natuur. Die integrale benadering is het DNA van het bureau gaan vormen, legt landschapsarchitect Steven Delva in de podcast uit. Over de jaren is die benadering steeds verder uitgebouwd.

Bij de doorontwikkeling van Buiksloterham, waar De Ceuvel onderdeel van is, is de ambitie om dit met zo min mogelijk uitstoot van CO2 te doen. Vervuilde grond wordt daarom niet afgevoerd, maar ingepakt en gebruikt om het Johan van Hasseltkanaal ondieper te maken. Op die manier bereikt meer zon de bodem van het kanaal en ontstaat er een rijker waterleven. Tegelijkertijd worden in het brede kanaal drijvende vlakken toegevoegd met parken en sportvoorzieningen voor de buurt. Zo zitten er nog veel meer vondsten in het ruimtelijk raamwerk voor het gebied, dat Delva Landscape samen met de gemeente Amsterdam heeft opgesteld. In de podcast vertelt de landschapsarchitect bijvoorbeeld ook over de hubs met deelmobiliteit en over het doorwaadbaar maken van de grote kavels in het gebied.

Onlangs is ook het ruimtelijk raamwerk voor de doorontwikkeling van Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam gepresenteerd. Deze visie opgesteld door Delva Landscape, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf van Rotterdam, en zet in op een sterke vergroening van het gebied, op het zelf opvangen en zuiveren van (grijs) water, maar ook op het combineren van wonen en werken. Het moet de kraamkamer voor de nieuwe economie van de havenstad worden, legt Delva in de podcast uit. Een deel van het gebied blijft daarom voor bedrijven bestemd, een ander deel wordt vooral voor wonen bestemd, en in het deel ertussen moeten beide met elkaar gecombineerd worden. Daarbij wordt onder andere voorgeschreven dat de gebouwen een zes meter hoge plint krijgen waarin creatieve, hoogtechnologische en ambachtelijke bedrijven een plek kunnen krijgen.

Om de kwaliteit van de groen-blauwe structuren richting de uitvoering van de projecten beter te borgen, kiest Delva Landscape er bij sommige projecten nu voor om de uitvoering en het beheer hiervan in eigen hand te nemen. Zo treedt het bureau bij de realisatie van de daktuin bij project Puls op de Amsterdamse Zuidas nu als hoofdaannemer op. Bij andere projecten wil het bureau ook eigenaar worden van de aan te leggen bossen, om de groei van deze ecologische systemen te kunnen begeleiden in de tijd en hun waarde voor de buurt, onze samenleving en de wereld te borgen. 

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGC.

Show Notes

Bij de realisatie van groen-blauwe structuren in stedelijke omgevingen in Nederland en België zet Delva Landscape in op het creëren van win-win-situaties. Een voorbeeld hiervan is het landschapspark dat het bureau voor het binnenwater van Strandeiland op IJburg heeft ontworpen. Dit landschap zuivert het grijs water uit de wijk, maar vormt tegelijkertijd een geweldige plek voor zowel planten en dieren als voor omwonenden.

Het creëren van win-win-situaties rond de realisatie van groen-blauwe structuren ontstond bij Delva Landscape bij een van de eerste projecten waaraan het werkte: De Ceuvel. In dit project in Amsterdam Noord creëerde het bureau een landschap dat in tien jaar de vervuilde grond zuivert en tijdens dat proces een prachtige plek biedt voor mens en natuur. Die integrale benadering is het DNA van het bureau gaan vormen, legt landschapsarchitect Steven Delva in de podcast uit. Over de jaren is die benadering steeds verder uitgebouwd.

Bij de doorontwikkeling van Buiksloterham, waar De Ceuvel onderdeel van is, is de ambitie om dit met zo min mogelijk uitstoot van CO2 te doen. Vervuilde grond wordt daarom niet afgevoerd, maar ingepakt en gebruikt om het Johan van Hasseltkanaal ondieper te maken. Op die manier bereikt meer zon de bodem van het kanaal en ontstaat er een rijker waterleven. Tegelijkertijd worden in het brede kanaal drijvende vlakken toegevoegd met parken en sportvoorzieningen voor de buurt. Zo zitten er nog veel meer vondsten in het ruimtelijk raamwerk voor het gebied, dat Delva Landscape samen met de gemeente Amsterdam heeft opgesteld. In de podcast vertelt de landschapsarchitect bijvoorbeeld ook over de hubs met deelmobiliteit en over het doorwaadbaar maken van de grote kavels in het gebied.

Onlangs is ook het ruimtelijk raamwerk voor de doorontwikkeling van Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam gepresenteerd. Deze visie opgesteld door Delva Landscape, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf van Rotterdam, en zet in op een sterke vergroening van het gebied, op het zelf opvangen en zuiveren van (grijs) water, maar ook op het combineren van wonen en werken. Het moet de kraamkamer voor de nieuwe economie van de havenstad worden, legt Delva in de podcast uit. Een deel van het gebied blijft daarom voor bedrijven bestemd, een ander deel wordt vooral voor wonen bestemd, en in het deel ertussen moeten beide met elkaar gecombineerd worden. Daarbij wordt onder andere voorgeschreven dat de gebouwen een zes meter hoge plint krijgen waarin creatieve, hoogtechnologische en ambachtelijke bedrijven een plek kunnen krijgen.

Om de kwaliteit van de groen-blauwe structuren richting de uitvoering van de projecten beter te borgen, kiest Delva Landscape er bij sommige projecten nu voor om de uitvoering en het beheer hiervan in eigen hand te nemen. Zo treedt het bureau bij de realisatie van de daktuin bij project Puls op de Amsterdamse Zuidas nu als hoofdaannemer op. Bij andere projecten wil het bureau ook eigenaar worden van de aan te leggen bossen, om de groei van deze ecologische systemen te kunnen begeleiden in de tijd en hun waarde voor de buurt, onze samenleving en de wereld te borgen. 

Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGC.